Fler och fler äldre personer behöver hjälp och stöd i vardagen

Resurserna inom omsorgen är begränsade varför omsorgens verksamheter kräver förändrade och effektivare arbetssätt. Alleato erbjuder digitala trygghetstjänster så att våra äldre kan fortsätta att leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv och bo kvar i sin bostad. Alleatos tjänster ger både den äldre och dess närstående samt hemtjänstpersonal möjligheten att på distans få veta att allt står ”rätt till”. Alleatos App ”Trygg Hemma” ger tillgång till information direkt i den närståendes eller hemtjänstpersonalens mobiler oavsett var i världen man befinner dig.

Kontakta oss gärna om du/ni är intresserade av att veta mer om våra tjänster och paketlösningar.

Vår lösning

Har du en anhörig i din närhet som är i behov av lite extra stöd och ökad trygghet? Då kan Alleatos paketlösning ”Närståendestöd” underlätta er vardag. Via mobilen kan du som närstående få larm, notiser eller meddelanden angående statusen hos din nära anhörig. Det kan röra sig om passivitetslarm, rörelselarm eller påminnelser av olika slag. Samtidigt kan den anhörige äldre få hjälp med påminnelser av olika slag, exempelvis att ta sin medicin.

Produkter & Tjänster

Närstående BAS

Skapa trygghet för alla inblandade

Ge självständighet till omsorgstagaren

Möjlighet att bo kvar i hemmet längre

Ökad livskvalitet på ålderdomen

Ge möjlighet till närstående att ”Hålla koll på håll”

Reducera känslan av dåligt samvete till anhörig

Närståendestöd PLUS

Passivitetslarm

Gå ut larm

Dörrlarm

Inbrottsvarning

Nattligt ljus

Temperaturlarm

Påminnelser

Borta och Hemma läge

GPS positionering

Fysisk larmknapp, Inbyggd högtalare, Realtidsposition och Geo staket

Informationsöverföring via SMS eller push-notis och uppkopplat samtal

Historik

NÄRSTÅENDESTÖD

Hjälper dina nära och kära att bo hemma längre.

Har du närstående som är i behov av extra stöd? Då kan Alleatos paketlösning Närståendestöd underlätta vardagen. Via mobilen kan du som anhörig få information, larm eller meddelanden som rör din närstående. Det kan röra sig om passivitetslarm eller nattligt ljus. Dessutom kan din närstående få hjälp med påminnelser såsom att ta sin medicin.

HEMTJÄNSTSTÖD

Ett verktyg i arbetet.

Alleatos paketlösning Hemtjänststöd underlättar det dagliga arbetet inom omsorgen. Via mobilen kan man få status, larm eller meddelanden som rör alla brukare man har ansvaret för, oavsett fysisk placering. Detta ger möjligheten och tryggheten att personalen kan prioritera de brukare som har störst behov av stöd för tillfället. Brukaren kan i sin tur få hjälp med påminnelser såsom att stänga av spisen.

OM OSS

Företaget

Alleato startade år 2000 som ett forsknings– och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Skandia Liv och Ericsson. År 2004 förvärvades Alleato av Box Play Gruppen och  våren 2022 förvärvade Th1ng AB (publ) Alleato.  Alleato har mer än 20 års erfarenhet från att utveckla digitala vård och omsorgstjänster med fokus på att skapa ökad trygghet och livskvalitet för både den äldre och dess närstående anhöriga.

Alleato erbjuder moderna och hållbara digitala välfärdstjänster som skapar ökad trygghet och livskvalitet för den boende samt dess närstående. Vi vill att våra paketerade lösningar skall hjälpa till att avlasta och samtidigt bidra till ökad trygghet för både anhörig och närstående Samtidigt bidrar Alleatos lösningar till ökad effektivitet och servicegrad inom vård- och omsorgen.

Alleatos kunder är främst Sveriges kommuner, privata vård- och omsorgsföretag samt närstående privatpersoner

Alleato har lång erfarenhet och gedigen teknisk kompentens inom området för vård och omsorg. Alleato har medverkat i ett flertal större och mindre forskningsprojekt i samarbeten med RISE, Karolinska Universitetssjukhuset, Uppsala Universitet och Vinnova.

Marknaden

Alleatos fokus är den Svenska marknaden, och i Sverige finns stora behov av nya tekniska lösningar för att underlätta för både den offentliga omsorgen och för närstående privatpersoner till en äldre anhörig.

17,5% av Sveriges nästan 11 miljoner invånare är över 65 år, dvs 1,9 miljoner personer som är i behov av omsorgsstöd i någon form inom de närmaste åren. De stora barnkullarna födda på 40-talet närmar sig en ålder av 80 år vilket kommer öka behovet av stöd från omsorgen.

320.000 personer i Sverige över 65 år använder idag någon tjänst från den kommunala hemtjänsten.

Anhörigas ansvar och insats är mycket viktigt och betydelsefullt för att avlasta omsorgen, och det visar sig att ca. 75% av all vård och omsorg av äldre utförs av en nära anhörig. Det kommer framöver inte att vara helt självklart att den offentliga omsorgen kommer kunna ta ansvar för den dagliga omsorgen i de tidiga skedena varför ansvaret troligen kommer att flyttas över till de nära anhöriga.

Var sjunde person i Sverige hjälper en närstående med över 10 timmar per vecka med enklare omsorgstjänster vilket skulle kunna underlättas betydligt med hjälp av Alleatos Trygg Hemma tjänster.

Sammanfattningsvis finns ett mycket stort behov för olika typer av stöd och lösningar för att förbättra livet för en åldrande befolkning och en ansträngd omsorgsverksamhet.Sammanfattningsvis finns det ett mycket stort behov för olika typer av stöd och lösningar för att förbättra livet för vår åldrande befolkning och en ansträngd omsorgsverksamhet. SCB ser en tydlig utveckling i befolkningskurvan där vi lever längre tack vare bättre fysisk hälsa och bättre mediciner samtidigt som vi i Sverige blir färre unga och som vill arbeta inom äldreomsorgen. 

Skicka ett meddelande