Alleato förvärvar Rejås Datakonsult AB

Viktig information som rör kunder till Rejås Datakonsult AB

Från den 1:a oktober 2013 övertar Alleato kunder och avtal från Rejås Datakonsult AB. Alleato är ett helägt dotterbolag till AB Box Play. AB Box Play är en privatägd koncern som äger och förvaltar fastigheter, investerar i nya verksamheter samt arbetar med finansiella instrument. Inom Box Play gruppen arbetar cirka 65 anställda via helägda och delägda bolag.

Personal från Rejås Datakonsult AB (hädanefter Rejås) flyttas till Alleato. Tjänster som Rejås tillhandahåller fortgår som vanligt med samma personal, men i en större företagskonstellation och fler resurser. Tidigare kunder hos Rejås kommer alltså att ha samma kontaktpersoner som tidigare och den smidiga personliga hantering som kunder uppskattat hos Rejås kommer inte att förändras.

Vi tror att denna sammanslagning kommer att stärka båda företagen. Alleato får tillgång till kunnig personal från Rejås samtidigt som Rejås uppgår i en större konstellation med dess fördelar.

Detta har varit en process som pågått under en tid, innebärande att personal och företag har lärt känna varandra väl, vilket borgar för ett sammansvetsat lag som har samma uppfattningar och värderingar vad gäller kundåtaganden och kvalité i genomförandet av leveranser.

Under en period kommer alla gamla kontaktvägar från Rejås (e-postadresser) att fungera men dessa kommer att fasas ut successivt.

Vi på Alleato önskar alla tidigare kunder till Rejås välkomna till oss!

 

För mer information: Mikael Edlund, VD Alleato,  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen , Mobil: +46 709 314 114
Marcus Rejås, VD Rejås Datakonsult AB, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen , Mobil: +46 702 667 985