Med hjälp av innovativ teknik, erbjuder Alleato lösningar och tjänster inom områdena trygghet, säkerhet och hälsa bland annat med syfte att alla människor ska kunna bo kvar längre i sina hem, under trygga och säkra förhållanden. Alleato har utvecklat ett helhetskoncept där alla funktioner kan integreras i ett enkelt och användarvänligt system. Systemet används idag i träningslägenheter, på sjukhus, inom särskilda boenden och i det egna hemmet. Dessutom har vi byggt flera demonstrations-miljöer. Är du nyfiken hör av dig till oss.

Hus med olika saker